Darujte nám 2% z daní z príjmu

Milí rodičia a priatelia CVČ Relax,

Aj tento rok môžete 2%  svojich daní  podporiť činnosť CVČ Relax.  Stačí ak požiadate svojho zamestnávateľa o vystavenie  Potvrdenia  zaplatenej  dane  a následne vyplníte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane ( tlačivo  viď  nižšie). Najneskôr do 30. apríla 2017 pošlite, resp. osobne doručte vyššie uvedené formuláre „Potvrdenie“ spolu s „Vyhlásením“ daňovému úradu v mieste Vášho trvalého bydliska alebo k nám do CVČ Relax. Daňový úrad do 90 dní prevedie 2% z Vašej zaplatenej dane v prospech CVČ Relax.

Ďakujeme za podporu


Vyhlasenie_FO_2015_verzia2.pdf (705357)