Enviroklub

 

        Činnosť sa zameria na ekologické a environmentálne aktivity, monitorovanie znečisťovania životného prostredia v našom okolí. Budú vytvorené hliadky, ktoré budú odhaľovať a poukazovať na nedovolené skládky odpadu.