Etnohis

 

jeho hlavným cieľom je prehlbovať poznatky žiakov ZŠ a SŠ v meste a okolí, o  regionálnych historických udalostiach, významných pamätihodnostiach 

a stavbách v meste Rimavská Sobota  a regióne Gemer – Malohont.

Ďalším okruhom je rozšírenie vedomostí o literárnych postavách a významných dejateľoch, ktorí sa viažu svojím pôsobením k nášmu mestu a okresu.