Ju - jutsu

          Záujmový útvar pripravuje mládež od 15 rokov na sebaobranu. Nacvičujú chvaty, hmaty, pády, útoky, prvky obrany, silu a obratnosť. Súťažia len na domácej pôde, pozývajú si odborníkov na besedy a nácviky.