Judo

        V troch oddeleniach záujmového útvaru sa pripravujú rôzne vekové kategórie detí a mladých ľudí na čo najkvalitnejšie zvládnutie základov juda a neskôr aj dosiahnutie potrebnej úrovne pre účasť na súťažiach miestneho aj širšieho charakteru. Na tréningoch venujú pozornosť disciplíne, zodpovednosti, sile, rýchlosti a obratnosti.  Zúčastňujú sa domácich, krajských, slovenských aj medzinárodných súťaží, kde sa umiestňujú na prvých a popredných miestach.