Klub chovateľov zvierat

 

        V záujmovom útvare deti poznávali pôvod, morfologické znaky a fyziologické vlastnosti zvierat, rozširovali si základné poznatky  a poznávali  teoretické a praktické základy chovu rôznych druhov  zvierat. Mladí chovatelia si pri záujmovej činnosti zvykali na poriadok, pravidelnosť, vytrvalosť, zodpovednosť a ohľaduplnosť. Učili sa presnosti, dôslednosti, sebaovládaniu, samostatnosti a kolektívnej práci.