Krížom - krážom

 

        Činnosť bude zameraná na poznávanie národných parkov, chránených krajinných oblastí, prírodných rezervácií nielen v našom okolí, ale aj v širšom regióne.