Ľadový hokej

        Odborní tréneri vedú tri oddelenia záujmového útvaru – juniori, mladší žiaci a starší žiaci, tréningy zameriavajú na skvalitňovanie korčuľovania, prácu s hokejkou a pukom, rôzne variácie útokov, obrany a dôležité taktické hry družstva pri stretnutiach.