Mladý turista

            Záujmový útvar aktívnym pobytom detí v prírode bude prispievať k jej poznávaniu a pestovaniu vzťahu k ochrane prírody a krajiny. Bude podporovať rozvoj fyzickej zdatnosti a upevňovania zdravia mladej generácie.