Náš tím

Riaditeľka CVČ Relax

 PaedDr. Ivana Pivarníková

Telefón: 047 / 56 24 576

Mobil: +421 911 174 151

                                      e-mail:  cvcrelaxrs@gmail.com

                                              ivankarelax@gmail.com    

                                                             

         

Zástupkyňa riaditeľky CVČ Relax

PaedDr. Dana Spišáková

Telefón: +421 0910 190 194

e-mail: spisakova@rsnet.sk

Oddelenie primárnej prevencie CVČ Relax

Mgr. Marianna Moravčíková

Telefón: 047 / 56 24 691

                                      e-mail: majka.relax@gmail.com

Oddelenie kultúry a spoločenských vied CVČ Relax

Bc. Jaroslava Lajgútová

Telefón: 047 / 56 24 691

e-mail: lieskorelax@rsnet.sk

Oddelenie pohybových aktivít CVČ Relax

Mgr. Milan Mihók

Telefón: 047 / 56 24 691

                                       e-mail: milanmi.mihok@gmail.com 

 

 

 

Oddelenie Ekorelax

Mgr. Eva Rigová

Telefón: +421 911 153 640

e-mail: ekorelax@rsnet.sk

Oddelenie Ekorelax

Mgr. Pavol Novotný

Telefón: 0902630910

 e-mail: novopalo@gmail.com                              

Oddelenie TV a športu CVČ Relax

Mgr. Vojtech Vaszily

Telefón: 047 / 56 24 691,  

             +421 911 153 644

                                    e-mail: relaxsport@rsnet.sk

 

Hospodárka CVČ

Adriana Forgonová

Telefón: 047/56 24691

              0911074154

                                   e-mail: uctorelax@rsnet.sk