Dávne podoby vianočného zvykoslovia

27.11.2014 11:05

Každoročne Centrum voľného času Relax v Rimavskej Sobote v adventom období pripravuje rôzne aktivity a podujatia. Jedným z týchto zaujímavých podujatí je aj výstava pod názvom

          "Dávne podoby vianočného zvykoslovia"

               v termíne od 1. 12. 2014 - 7. 1. 2015

na ktorú Vás všetkých pozývame.