Dopraváčik zahájil svoju činnosť v CVČ Relax

13.10.2014 09:42

   

V septembri a októbri  využijúc pekné slnečné počasie, si budúci cyklisti   na mini dopravnom ihrisku v Centre voľného času a v  areáli Základnej školy Š. M. Daxnera  jazdou na kolobežkách precvičovali základné pravidlá cestnej premávky ako jazdu po pravej strane vozovky, pričom museli dodržiavať dopravné značky ako  napr.:  „Daj prednosť v jazde, vjazd do kruhového objazdu, „Stoj, daj prednosť v jazde“, „ Priechod pre chodcov“ a pod.. Svoju zručnosť si precvičovali slalomom pomedzi kužele  a jazdou po nerovnom teréne, zúženej vozovke. Počas školského roka si žiaci budú osvojovať základné návyky správania sa v rôznych dopravných situáciách. Teoretická a praktická príprava žiakov v oblasti dopravnej výchovy je veľmi významná a získane poznatky sú dobrým základom pre bezpečný každodenný pohyb detí v okolí ciest.

Text a foto: Mgr. Eva Rigová