Vyhodnotenie okresného kola súťaže v prednese pôvodnej slovenskej prózy „Timravina studnička "

03.11.2014 10:48

          

Centrum voľného času  R e l a x  v Rimavskej Sobote zrealizovalo

okresné kolo súťaže v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy

„Timravina studnička" 28. októbra 2014 s nasledovnými výsledkami:

I. kategória:/2.-4. roč. ZŠ/ - 6 súťažiacich

1. miesto: Jana  A u x t o v á             ZŠ  Jesenské

2. miesto: Sarah S a r v a š o v á       ZŠ Š.M.Daxnera Rimavská Sobota

3. miesto: Zoja Š a m i n o v á           ZŠ P.Dobšinského Rimavská Sobota       

II. kategória: /5.-6. roč. ZŠ a OGY/ - 6 súťažiacich

1. miesto : Kristína  H o n c o v á       ZŠ P. Dobšinského Rimavská Sobota

2. miesto : Alexandra D o b o š o v á ZŠ Š. M. Daxnera Rimavská Sobota

3. miesto : Kristína  B a r t o v á        ZŠ Klokočova Hnúšťa

III. kategória: / 7. -9. roč ZŠ a OGY/ -6 súťažiacich

1. miesto : Zuzana Ď u r i c o v á        Gym. Ivana Kraska Rimavská Sobota

2. miesto : Ľubomír A u x t                 ZŠ  Jesenské 

3. miesto : Natália Č o n k o v á          ZŠ P. Dobšinského Rimavská Sobota 

Srdečne gratulujeme. Víťazi  z 1. miesta z každej kategórie postupujú do celoslovenského kola súťaže, ktoré sa uskutoční v Lučenci 14. novembra 2014.