Oddelenie kultúry a spoločenských vied

Činnosť oddelenia sa zameriava na kultúrne a spoločenské aktivity, súťaže, exkurzie, vzdelávacie cykly a propagáciu ľudového umenia a tradícií.

Podporuje  rozvoj talentov, výtvarných aktivít detí a mládeže, v rámci výtvarných súťaží a podujatí zameraných na spev, recitáciu prednes poézie a prózy, kresbu na asfalt, výtvarné stretnutia a exkurzie zamerané na výtvarné kultúrne dedičstvo.

Ponukový list.doc (34816)