Olympiády a predmetové súťaže

 Výsledkové listiny  predmetových a športových súťaží  v školskom roku 2016/2017:

  Olympiáda zo slovenského  jazyka  a literatúry

Olympiáda v anglickom jazyku

Olympiáda v nemeckom jazyku

Matematická olympiáda Z5, Z9

Kópia - Výsled. listina 66. r. MO z okresu Rimavská Sobota, kat. Z5.xls (33792)

Kópia - Výsled. listina 66. r. MO z okresu Rimavská Sobota, kat. Z9.xls (37888)

Matematická olympiáda Z6, Z7, Z8

VL_mo_66_OK_Z6,7,8.xls (83456)

Matematická pytagoriáda kategória P3, P4, P5, P6, P7, P8

vysl.listina_pyt_2017_1.xls (112640)

Dejepisná olympiáda C, D, E, F

OK DO RIMAVSKÁ SOBOTA 2017 VÝSLEDKOVÁ LISTINA C, D, E, F.xls (62464)

Geografická olympiáda v kat. E, F, G

VL45OKGO_okres RS.xls (62464)

Biologická olympiáda:

Kategória C

Výsled.listina BiO_C_2016_2017_RS.doc (47616)

Kategória D

Výsl.Bio_D_2017_RS.doc (58368)

Kategória F

Pekná maďarská reč - Szép magyar beszéd

Výsledková listina_PMR.doc (45056)

Poznaj slovenskú reč

Fyzikálna olympiáda v kategórii E, F

Chemická olympiáda kat.D

Výsl.l.OK ChO_RS_2017.xls (41472)

Timravina studnička

Šaliansky Maťko

vyhodnotenie ŠM2017.doc (29184)

Európa v škole

Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo

vyhodnotenie OK Hviezdoslavov Kubín 2017.docx (17202)

Rozprávkové vretienko

Slávik Slovenska

Športové súťaže