Plavecká príprava

    Hlavnou úlohou je prekonať strach z vody, pohybovať sa v inom prostredí / vodné / a naučiť ich predovšetkým splývať, jednoduché skoky a jeden plavecký štýl. Vychovávať ich k samostatnosti a vypestovať v nich lásku k plávaniu a potrebu chodiť aj naďalej do plavárne so svojimi rodičmi po skončení kurzu.