Žiadosť o prijatie do ZÚ

Podmienky prijatia dieťaťa do záujmového útvaru:

- vyplnenie žiadosti o prijatie do záujmového útvaru CVČ Relax

- podpísanie čestného vyhlásenia pre zber údajov pre školský rok 2017/2018

- doručenie žiadosti do CVČ najneskôr do 08.09. 2017

Žiadosť o prijatie do záujmového útvaru.doc (33280)

Čestné vyhlásenie.doc (27648)

 

 

 


Kontakt

Centrum voľného času Relax

SNP č. 605/ 9
979 01 Rimavská Sobotariaditeľka
PaedDr. Ivana Pivarníková
047/5624576
0911 174 151
cvcrelax@gmail.com,
ivankarelax@gmail.com,

hospodárka
Adriana Forgonová
047/5624691
0911 074 154
uctorelax@rsnet.sk

Ekorelax
047/5624691
0911 153 640
ekorelax@rsnet.sk 

 

 

TJ Mladosť - Relax JUDO - www.judors.sk

TJ Mladosť - Relax Stolný tenis - www.mihalyil.estranky.sk

Folklórny súbor HÁJ - www.fshaj.sk

HKM Rimavská Sobota - hkmrs.webnode.sk

Model klub - www.facebook.com/pg/Lodní-modelári-Rimavská-Sobota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  TOPlist