58. ročník okresného kola Fyzikálnej olympiády

58. ročník okresného kola Fyzikálnej olympiády

Dňa 16.3.2017 sa v CVČ Relax  uskutočnilo okresné kolo fyzikálnej olympiády. Úlohy okresného  kola   riešili len  žiaci zo 4 škôl a to: ZŠ P. Dobšinského, Gymnázium  M. Tompu, ZŠ Š. M.  Daxnera  a ZŠ ZŠ V. Szombathyho Jesenské   Žiaci v kategórii E a F riešili  4 príklady.  Podľa slov učiteľov  vyučujúcich fyziku  boli úlohy v kategórii E a F náročné, ale obsahovo pestré. Úlohy školského kola  FO riešilo spolu 10 žiakov.  Do  krajského kola fyzikálnej olympiády postupuje Botond Czeglédy.

Výsledková listina_FO_17.docx (16066)

Úspešnému riešiteľovi gratulujeme a prajeme veľa úspechov v krajskom kole fyzikálnej olympiády.