Oddelenie primárnej prevencie CVČ Relax

Oddelenie primárnej prevencie CVČ Relax

Mgr. Marianna Moravčíková

Telefón: 047 / 56 24 691

                                      e-mail: majka.relax@gmail.com