Biologická olympiáda - kategória D.

Dňa 15. mája 2014 sa v priestoroch CVČ Relax uskutočnilo okresné kolo 48. roč. Biologickej olympiády v kategórii D pre žiakov 6.-7. ročníka základnej školy. Súťaž sa členila na teoreticko-praktickú časť a projektovú časť. Spolu súťažilo 17 žiakov a žiačok zo 6  základných škôl okresu.

Výsledky:

Teoreticko-praktická časť:

 

P.č.

 

Meno a priezvisko

 

Škola - ZŠ

Spolu body

/ 60  /

1.

Dalibor Kováč

P. Dobšinského,  Rimavská Sobota

51

2.

Mária Szőkeová

P. Dobšinského,  Rimavská Sobota

50

3.

Erika Lojová

J. Palkoviča Rimavská Baňa

44

Projektová časť :

P.č.

Meno a priezvisko

Škola - ZŠ

Spolu body

/ 60  /

1.

Adam Jablonský

P. Dobšinského,  Rimavská Sobota

60

2.

František Szabó

P. Dobšinského, Rimavská Sobota

59

3.

Sarah  Čižmárová

Evanjelická ZŠ Z. Oravcovej  R. S.

58

 

Beáta Fülöpová

P. Kellnera Hostinského, R. Sobota

58

Súťaž skončila  okresným kolom.