CVČ Relax na podujatí "Hurá prázdniny"

CVČ Relax na podujatí "Hurá prázdniny"

17. júna sa v Mestskej záhrade v Rimavskej Sobote uskutočnilo podujatie "Hurá prázdniny", na ktorom sa svojimi aktivitami podieľalo aj naše CVČ Relax. V kultúrnom programe vystúpili deti z tanečných súborov DFS Lieskovček a LaCrayons. Svoju činnosť propagoval aj Model klub a Ekorelax s minizoo. Malým aj veľkým účastníkom podujatia sa zvieratká veľmi páčili, zaujali hlodavce, teráriové zvieratá a aj hmyz.