Dni mesta 2014

v kultúrnom programe vystúpili členovia DFS Lieskovček a Hájik, mažoretky Estrella a členovia Tanečného klubu CVČ Relax.