IV. turnus mestského tábora s dennou dochádzkou

IV. turnus mestského tábora s dennou dochádzkou

IV. turnus MsT sa uskutočnil v termíne od 14. 8. 2017 do 18. 8. 2017. Bol zameraný na spoznávanie turistických destinácií s cieľom ukázať účastníkom  tábora prírodné krásy Slovenska, život v jednotlivých regiónoch a kultúrne pamiatky. Navštívili sme okolie Banskej Bystrice, Brezna, Vysokých Tatier, Čierneho Balogu a samozrejme aj našu vyhľadávanú rekreačnú oblasť Kurinec. Deti sa oboznamovali s okolím a svojimi aktivitami prispeli k zdarnému priebehu celého týždňa. Program, ktorý bol naplánovaný sa splnil, dúfame, že sa takto stretneme aj o rok.