Malí výtvarníci zo ZUŠ v Ekorelaxe

Malí výtvarníci zo ZUŠ v Ekorelaxe

Minizoo v Ekorelaxe priťahuje čoraz viac návštevníkov, aby si zblízka mohli pozrieť rôzne druhy živočíchov. Aj 9. 10. 2017 minizoo navštívili žiaci zo ZUŠ - odbor výtvarný v Rimavskej Sobote, aby preniesli svoj výtvarný prejav na papier a potom vytvorili grafiky z rôznych druhov zvierat, ktoré budú použité v kalendári na rok 2018.