Mažoretky Estrella a Dancing club zožali úspech na súťaži v Žiari nad Hronom.

Tanečné súbory z CVČ Relax sa každoročne zúčastňujú krajského kola súťažného festivalu moderného a módneho tanca v Žiari nad Hronom.  Mažoretky Estrella  pracujú pod vedením PaedDr. I. Pivarníkovej a Ing. A. Balákovej, Dancing club vedie M. Villányi. Dňa 15.5.2014 sa tanečné súbory z CVČ Relax zúčastnili krajského festivalu Deň tanca v Žiari nad Hronom, kde sa prezentovali viacerými tanečnými choreografiami.

Dancing club získal bronzové pásmo( v kategória - deti) za choreogragiu  Irish emotion.

Mažoretky Estrella získali nasledovné ocenenia:

 -  zlaté pásmo ( kategória -  mládež)  za choreografiu:  PEGUETTE - veľká

     formácia – baton

-  zlaté pásmo ( kategória -  juniori)  za choreografiu:   EXOTIC - duo  - pom – póm

-  strieborné  pásmo ( kategória -  deti)  za choreografiu:   LIMBO – veľká

    formácia – baton

-  strieborné  pásmo ( kategória -  juniori)  za choreografiu: MINIFORMÁCIA –

    baton

-  strieborné  pásmo ( kategória -  mládež)  za choreografiu: VIKI – sólo – baton

-  strieborné  pásmo ( kategória -  juniori)  za choreografiu: EVERYBODY – trio

 - bronzové  pásmo ( kategória – deti) za choreografiu: DANIELA – sólo - baton