Mažoretky Estrella získali ocenenia aj v Galante

Po úspechu v  Žiari nad Hronom sa mažoretky  Estrella pripravovali na súťaž  mažoretiek pod názvom Zlatá palička.  Súťaž sa konala 24.5.2014 v Galante a zúčastnilo sa jej mnoho mažoretkových súborov zo Slovenska a Českej republiky. Mažoretky Estrella súťažili vo vekových kategóriach: kadetky, juniorky a seniorky. V choreografiách sme používali baton ( palička), ale aj pom – póm (trasne).

Získané ocenenia.

 - 2. miesto v kategórii DUO – TRIO ( pom - póm) – SENIORKY  ( V. Gémešiová,

                    M. Rákošiová)

 - 2. miesto v kategórii DUO – TRIO ( pom - póm) – JUNIORKY ( S. Kollárová,

                    N. Žiaková)

 - 3.miesto  v kategórii VEĽKÁ FORMÁCIA ( baton )  - JUNIORKY  (V.

                   Gémešiová, M. Rákošiová, S. Kollárová, N. Žiaková, K. Benadová,

                   A. Urvová)

 - 3. miesto v kategórii SÓLO ( pom - póm) – SENIORKY  (V. Gémešiová)

 - 3. miesto v kategórii SÓLO ( baton) – SENIORKY  (V. Gémešiová)

 - 3. miesto v kategórii SÓLO ( twirling) – SENIORKY  (V. Gémešiová)

Mažoretky sa pripravujú na   MSR v mažoretkovom športe 2014, ktoré sa budú konať 14.6.2014 v Martine.