Mestský žiacky parlament ukončil svoju činnosť v školskom roku 2013 - 2014.

Členovia Mestského žiackeho parlamentu bilancovali svoju činnosť v uplynulom školskom roku a mohli konštatovať, že všetky plánované úlohy splnili. Usporiadali niekoľko pekných podujatí pre svojich spolužiakov, vymieňali si skúsenosti, spolupracovali s predstaviteľmi mestskej samosprávy a predovšetkým zažili veľa zábavy. 

Aj záverečné stretnutie bolo veselé, spojené so súťažením aj opekaním. Turnaj v neprekonateľnej hre "Člověče, nezlob se" prebehol vo dvoch skupinách. Vyrovnané výkony súťažiacich vytvárali napätie a situácie , v ktorých treba prejaviť pevné nervy.

Víťazky turnaja: Kristína Horváthová a Tereza  Oštromová.

Opekanie špekáčikov preverilo ich šikovnosť aj v oblasti zakladania ohňa, či prípravy jedla. Ukázalo sa, že si vedia poradiť v každej situácii.

Aj napriek horúcemu slnku si v príjemnom prostredí záhrady Ekorelaxu zahrali bedminton a vyskúšali svoje pohybové schopnosti.

Skúsenosti, ktoré nadobudli v činnosti MŽP určite uplatnia v budúcnosti, či už ako členovia MŠP alebo v školskej rade strednej školy.