Obvodné kolo súťaže „PEKNÁ MAĎARSKÁ REČ – Szép magyar beszéd“

Obvodné kolo súťaže „PEKNÁ MAĎARSKÁ REČ – Szép magyar beszéd“

Dňa 15.02.2017 sa v priestoroch nášho Centra voľného času uskutočnilo obvodné kolo súťaže Pekná maďarská reč – Szép magyar beszéd, v ktorom žiaci z okresov Rimavská Sobota a Revúca súťažili v dvoch kategóriách.

Mgr. Marianna Kóreová otvorila súťaž a privítala prítomných, predstavila porotu a zaželala súťažiacim veľa úspechov. Mgr. Valéria Šebőková, metodička SŠÚ Jesenské moderovala a dohliadala na súťaž, oboznámila prítomných s jej obsahovou náplňou, organizačnými pokynmi, ako i samotným priebehom.

Obsahová náplň oboch kategórií pozostávala z nasledovných častí:

1. Prednes, prečítanie povinného textu

2. Prednes, prečítanie textu podľa vlastného výberu

3. Tvorba súvislého ústneho prejavu na zvolenú tému

Obvodné kolo súťaže prebiehalo v pokojnej, tvorivej atmosfére a na celý priebeh dozerala odborná porota.

Všetci žiaci úspešne zvládli jednotlivé úlohy. Víťazi si domov okrem dobrého pocitu z víťazstva a súťaženia odniesli aj pekné vecné ceny, diplomy a pamätné listy.

Víťazom obvodného kola srdečne gratulujeme a želáme veľa úspechov na krajskom kole.

Výsledková listina_PMR.doc (45056)