Okresné kolo Biologickej olympiády v kategórii F.

 Dňa 4. júna 2014 sa v priestoroch CVČ Relax uskutočnilo okresné  kolo súťaže „Rastliny a zvieratá našich lesov“. Kategória F Biologickej olympiády je určená pre mladších žiakov (3. a 4. ročník ZŠ) a starších žiakov (5. ročník ZŠ). Súťažia päťčlenné družstvá. Je rozdelená na tri tematické časti (1. Farebný les, 2. Spiaci les, 3. Zelený les), ktoré žiaci absolvujú postupne v priebehu školského roka. Cieľom súťaže je naučiť sa základné poznatky o bežných druhoch rastlín a živočíchov a vedieť ich určiť. Súťaže sa zúčastnilo 6  družstiev zo 6 základných škôl.

Kategórie mladších žiakov / 4. ročník /:

Víťazné družstvo „Rosničky“ z Evanjelickej ZŠ Z. Oravcovej z Rimavskej Soboty

Kategória starších žiakov / 5. ročník/

Víťazné družstvo „Biomachri“ zo ZŠ P. Kellnera Hostinského z Rimavskej Soboty