Okresné kolo cezpoľného behu žiakov a žiačok ZŠ a SŠ

Okresné kolo cezpoľného behu žiakov a žiačok ZŠ a SŠ

CVČ Relax usporiadalo v spolupráci so ZŠ Š. M. Daxnera v Rimavskej Sobote dňa 3. októbra 2017 Okresné kolo cezpoľného behu žiakov a žiačok ZŠ a SŠ.

Výsledková listina:

Mladší žiaci
súťaž družstiev 

Poradie:

Škola:

1.      miesto

 ZŠ P. K. Hostinského Rimavská Sobota

2.      miesto

 ZŠ Š. M. Daxnera Rimavská Sobota

3.      miesto

 ZŠ Dr. Clementisa Tisovec

Mladší žiaci
súťaž jednotlivcov 

Poradie:

Škola:

1.      miesto

Sojka Samuel - ZŠ P. K. Hostinského Rimavská Sobota

2.      miesto

Kuvik Marko  - ZŠ Dr. Clementisa Tisovec

3.      miesto

Medveď Jozef – Súkromná ZŠ Creative Rimavská Sobota

Mladšie žiačky
súťaž družstiev 

Poradie:

Škola:

1.      miesto

ZŠ Dr. Clementisa Tisovec

2.      miesto

Gymnázium Ivana Kraska Rimavská Sobota

3.      miesto

ZŠ J. F. Rimavského Hnúšťa

Mladšie žiačky
súťaž jednotlivcov 

Poradie:

Škola:

1.      miesto

Piaterová Nina - ZŠ Hnúšťa

2.      miesto

Jurčiaková Zoja - ZŠ Dr. Clementisa Tisovec

3.      miesto

Kislingerová Rebeka - Gymnázium Ivana Kraska Rimavská Sobota

Starší žiaci
súťaž družstiev 

Poradie:

Škola:

      1.   miesto

ZŠ Bátka

2.   miesto

ZŠ Š. M. Daxnera Rimavská Sobota

       3.   miesto

ZŠ P. Dobšinského Rimavská Sobota

Starší žiaci
súťaž jednotlivcov 

Poradie:

Škola:

1.      miesto

Borbáš Roland - ZŠ Š. M. Daxnera Rimavská Sobota

2.      miesto

Benko Peter  - ZŠ Bátka

3.      miesto

Pilz Lukáš  - ZŠ P. Dobšinského Rimavská Sobota

Staršie žiačky
súťaž družstiev 

Poradie:

Škola:

1.      miesto

ZŠ Dr. Clementisa Tisovec

2.      miesto

Gymnázium Ivana Kraska Rimavská Sobota

3.      miesto

ZŠ P. Dobšinského Rimavská Sobota

Staršie žiačky
súťaž jednotlivcov 

Poradie:

Škola:

1.      miesto

Spodniaková Simona - ZŠ Dr. Clementisa Tisovec

2.      miesto

Hrončeková Nina - ZŠ Dr. Clementisa Tisovec

3.      miesto

Paľovská Nina - Gymnázium Ivana Kraska Rimavská Sobota