Okresné kolo vedomostnej súťaže z dejín 2. svetovej vojny

sa uskutočnilo dňa 7. mája 2014 pri príležitosti 69. výročia jej  ukončenia. Súťaže sa zúčastnilo 5 trojčlenných družstiev zo základných škôl okresu Rimavská Sobota.
V štyroch kolách súťaže prezentovali  žiaci deviateho ročníka svoje vedomosti z histórie protifašistického odboja aj všeobecný prehľad o dianí v súčasnom svete.

Organizátormi súťaže boli Mestská organizácia SZPB č. 1 v Rimavskej Sobote a CVČ Relax Rimavskej Sobote.

Výsledky súťaže:

1. miesto: ZŠ P.Kellnera Hostinského R. Sobota

2. miesto: ZŠ P. Dobšinského R. Sobota

3. miesto: ZŠ s MŠ S. Vozára Hrachovo

4. miesto: ZŠ Dr. Clementisa Tisovec

5. miesto: ZŠ Ul. Klokočova Hnúšťa