Prírodovedná exkurzia na Fiľakovský hradný vrch.

3. mája 2014 CVČ Relax – oddelenie Ekorelax uskutočnilo prírodovednú exkurziu na Fiľakovský hradný vrch pre deti z Reedukačného centra v Čerenčanoch.

Po stretnutí na železničnej stanici  v Rimavskej Sobote sme sa vlakom presunuli do Fiľakova a obdivovali krásne vynovený prístup k hradnému múzeu fiľakovského hradu. Z odborného výkladu sprievodcu sme sa dozvedeli o histórii hradu a zriadenia hradného múzea. Prezrelisme  si expozície  päťposchodovej Bebekovej bašty, stálu expozíciu pod názvom „Stáročia Fiľakovského hradu“, ktorá návštevníkov oboznamuje s históriou mesta a hradu od prvej písomnej zmienky až po zničenie hradu, výstavu z Gemersko-malohontského múzea „Dámska meštianska móda v 19. storočí“ a súkromnú zbierku ľudových krojov Márie Konthurovej zo Sedmohradsdka. Účastníkom sa najviac páčila voľná prehliadka hradu s krásnym výhľadom na okolie Cerovej vrchoviny.  Popoludní sme uskutočnili prehliadku mesta, kde si deti  pozreli Rímskokatolícky kostol s kláštorom, Cebrianovu kúria, Koháryho kaštieľ, Mestský park a  Starú výhybňu na železničnej stanici. Príjemne unavení a s novými poznatkami z nášho regiónu sme sa vlakom vrátili domov.