Školský rok 2017/2018

Školský rok 2017/2018
Ponuka CVČ Relax v Rimavskej Sobote na školský rok 2017/2018

        

www.relaxrs.webnode.sk, cvcrelax@gmil.com, ekorelax@rsnet.sk, uctorelax@rsnet.sk

denne od 8.00 hod. do 16.00 hod.

Žiadosť o prijatie do záujmového útvaru (2).doc (34304)

Čestné vyhlásenie (7).doc (27648)