Skončil sa aj III. turnus mestského tábora s dennou dochádzkou

 Skončil sa aj III. turnus mestského tábora s dennou dochádzkou

III. turnus mestského tábora s dennou dochádzkou sa uskutočnil v termíne 17. – 21. júla 2017. Zúčastnilo sa ho  28  detí, ktoré prežili príjemné prázdniny plné  zábavy, poznávania a oddychu. Program tábora bol zameraný na poznávanie histórie nášho regiónu, kultúrnych pamiatok, Gotickej cesty, rekreáciu, hry a súťaže. Hneď v prvý deň účastníci tábora putovali po Gotickej ceste. Navštívili národnú kultúrnu pamiatku klasicistický Vodný mlyn vo Veľkých Teriakovciach a Salaš pod Maginhradom. 

Druhý deň dopoludnia v rámci Gotickej cesty navštívili Říp - stredoveký reformovaný kostol zo 14. storočia, v ktorého interiéri sa zachovali gotické nástenné maľby, ďalej navštívili renesančno-barokový kaštieľ v objatí veľkého anglického parku vo Veľkom Blhu  a obec Kraskovo, ktorej  najvýznamnejšou pamiatkou celoslovenského významu je evanjelický gotický kostol z prvej polovice 14. storočia, postavený na mieste staršej stavby so vzácnymi stredovekými nástennými maľbami. Popoludní účastníci tábora našu históriu objavovali v Gemersko-malohontskom múzeu. 

V stredu účastníci šantili, plávali a súťažili v rekreačnej oblasti  Kurinec - Zelená voda.

 Vo štvrtok  poznávali región Novohradu, kde v obci Kalonda navštívili rímsko-katolícky klasicistický kostol, múzeum Palóc so zbierkami vzácnych predmetov, ktoré používali naši predkovia v minulosti a zmenšenú maketu vodného  mlyna. Popoludní sa okúpali v termálnom kúpalisku Novolandia v Rapovciach.

 Posledný deň  tábora deti strávili v prírode na salaši na zbojníckom dvore a výhliadkovej veži  v sedle Zbojská a navštívili mesto Tisovec.

                                                                                                                           PaedDr. Dana Spišáková