Skončil sa prvý turnus mestského tábora

Skončil sa prvý turnus mestského tábora

I.turnus mestského tábora s dennou dochádzkou sa uskutočnil v termíne od 4. do 8. júla 2016. 43 detí  strávilo príjemné chvíle a počas týždňového turnusu získali veľa nových zážitkov a kamarátov. Program tábora bol zameraný na oddych, rekreáciu, turistiku a poznávanie nášho regiónu. Hneď na úvod v prvý deň  preventistka OR PZ v Rimavskej Sobote kpt. Mgr. Katarína Baboľová oboznámila deti s dodržiavaním bezpečnosti a upozornila účastníkov tábora na situácie, ktoré môžu nastať pri nedodržiavaní niektorých predpisov v cestnej premávke, pri presunoch autobusom a inými dopravnými prostriedkami, pri kúpaní sa a na iné nebezpečenstvá, ktoré sa môžu stať. Popoludní deti navštívili rekreačnú oblasť Kurinec, kde sa do sýtosti vyšantili vo vode.

V stredu účastníci tábora navštívili Vodný svet v kúpeľoch Číž.

Vo štvrtok sme sa presunuli do CHKO Cerová vrchovina do NPR Šomoška a obdivovali sme krásy, ktoré vytvorila príroda, ako sú kamenné more a kamenný vodopád. Popoludní si deti pozreli mesto Fiľakovo, hrad a mestský park s minizoo.

Piatok sa účastníci tábora pozerali na prírodu z konského chrbta v Jazdeckom klube Pegas na Kurinci, povozili sa na kočiari a dozvedeli sa o chove koní. Popoludní sa okúpali v geotermálnej vode. Vláčikom sa presunuli do Rimavskej Soboty a plní zážitkov z prežitého týždňa spokojní odchádzali v domov.