Tanečné súbory CVČ Relax spestrili program slávnostného ukončenia prvej etapy výstavby bazénového komplexu na Kurinci.