Vystúpenie tanečných súborov CVČ Relax na XXXV. ročníku G-M jarmoku

Vystúpenie tanečných súborov CVČ Relax na XXXV. ročníku G-M jarmoku

Tanečné súbory CVČ Relax každoročne vystúpia v hodinovom bloku so svojimi choreografiami. Aj tohto roku vystúpili: DFS Lieskovček, Mažoretky Estrella, Tanečný klub La crayons a Music Club.

Mažoretky Estrella

Mažoretky Estrella

Mažoretky Estrella

Music Club

Tanečný klub Lacrayons