Stolný tenis

        Záujmový útvar pracuje v telocvični pri ŠZŠ s VJM na Ulici Hviezdoslavovej, pod vedením trénera sa pripravujú deti na súťaže vo svojich vekových kategóriách. Zaoberajú sa technickou prípravou a súťaživými formami činnosti – práca s raketou, postoje, práca s loptičkou, tréningové súboje, najvyššia súťaž, ktorej sa zúčastňujú je v rámci Banskobystrického kraja.