Tábory 2018

Jarný tábor s dennou dochádzkou

Dátum:             19. 02. - 23. 02.  2018

Cena:               30,- €
Vedúca MsT:     Mgr. Eva Rigová

Vek:                 7 - 12 rokov

Miesto: CVČ Relax v Rimavskej Sobote
Čas: denne od 7.00 hod. do 17.00 hod.
Táborové aktivity od 9.00 hod. do 16.00 hod.
Deti čaká veľa zábavy, hier, súťaží, tvorenia, spoznávania a veselých zážitkov.
 
 

Letné tábory

                    

Mestský tábor  s dennou dochádzkou  I. turnus

Termín :              02. – 06. 07.  2018

Vedúci/a MsT :      

Cena :               55,- €

Vek:                   7 – 12 rokov

 

Mestský tábor  s dennou dochádzkou II. turnus

Termín :             09. 07. – 13. 07. 2018

Vedúci/a MsT :     

Cena :               60,- €

Vek:                   7 – 12 rokov

 

Mestský tábor  s dennou dochádzkou III. turnus

Termín :             16. 07. – 20. 07. 2018

Vedúci/a MsT :     

Cena :               60,- €

Vek:                   7 – 12 rokov

Mestský tábor  s dennou dochádzkou IV. turnus

Termín :              13. 08.  – 17. 08. 2018

Vedúci/a MsT:       

Cena :                60,- €

Vek:                    7 – 12 rokov

 

Pobytový tábor - pripravuje sa
Termín :      j ú l      

Vedúci/a LT:         

Cena:              

Vek:                  

 

 

 
 
 
 
Mestský tábor  s dennou dochádzkou IV. turnus