Tvorivé dielne

 

ponúkajú deťom rozvoj manuálnych zručností a estetického cítenia. Formou objavovania, experimentovania a improvizovania s netradičným materiálom a jeho spracovaním do výtvarného diela prehĺbia v deťoch snahu o skrášľovanie životného prostredia a využívanie odpadových surovín. Práca s drevom, novinovým papierom, textilom, špagátom, drôtom, kameňom a inými prírodninami ponúka členom záujmového útvaru naučiť sa prakticky využívať dostupné materiály a urobiť „ zo starého nové“.