Zoo klub

 

        Hlavným cieľom klubu je umožniť deťom, ktoré sa zaujímajú o prírodovedu, biológiu a najmä o živočíchy, prehĺbiť a udržať záujem v tejto oblasti a pomôcť získavať nové poznatky, skúsenosti, vedomosti a zručnosti zo zoológie. Obsahom práce bude aj štúdium živočíšnej ríše ako celku so zameraním na okolie, vzájomné vzťahy živej a neživej prírody a chov zvierat v zajatí.