Úvodná stránka

29. ročník súťaže v speve ľudových piesní „Slávik Slovenska 2019“

29. ročník súťaže v speve ľudových piesní „Slávik Slovenska 2019“
7. mája 2019 sa v CVČ Relax v Rimavskej Sobote uskutočnilo okresné kolo 29. ročníka súťaže v speve ľudových piesní "Slávik Slovenska 2019" pre žiakov základných škôl, ZUŠ a príslušných ročníkov OG v okrese Rimavská Sobota. Súťaže sa zúčastnilo 23 súťažiacich zo ZŠ: Teplý Vrch, Jesenské, J.F.R...

—————

Estrelly opäť vycestujú na Majstrovstvá Európy

Estrelly opäť  vycestujú na Majstrovstvá Európy
Mažoretky Estrella  sa v dňoch 3. - 5. mája zúčastnili Majstrovstiev SR v mažoretkovom športe v Bratislave. Na jednom mieste sa stretli mažoretky z 27 súborov z celej republiky. Súťažilo sa vo všetkých vekových kategóriách ( deti, kadetky, juniorky, seniorky),...

—————

Vedomostná súťaž a stolnotenisový turnaj pri príležitosti 74. výročia ukončenia II. svetovej vojny

Vedomostná súťaž a stolnotenisový turnaj pri príležitosti 74. výročia ukončenia II. svetovej vojny
Oblastný výbor SZPB Rimavská Sobota - KUŽM, Okresný úrad Rimavská  Sobota, CVČ Relax Rimavská Sobota a TJ Mladosť Relax  v dňoch 2.- 3.5.2019  pri príležitosti 74. výročia   ukončenia II. svetovej vojny  zorganizovali vedomostnú súťaž  a stolnotenisový...

—————

Pracovné sústredenie DFS Lieskovček v dňoch 3.-5. mája 2019

Pracovné sústredenie DFS Lieskovček v dňoch 3.-5. mája 2019
Ako odmena za celoročnú aktívnu prácu celého kolektívu mladých nadšencov folklóru sa zrealizovalo trojdňové rekreačno-pobytové pracovné sústredenie v prekrásnych priestoroch detského zariadenia „Alžbetin dvor“  v dedine Radava pri známych termálnych  kúpeľoch Podhájska....

—————

Okresné kolo Biologickej olympiády v kategórii D

 Okresné kolo Biologickej olympiády v kategórii D
Dňa 25. apríla 2019 sa v priestoroch CVČ Relax uskutočnilo pre žiakov 6. – 7. ročníka základnej školy a príslušných gymnázií s osemročným štúdiom okresné kolo Biologickej olympiády v kategórii D. Súťaž sa členila na teoreticko-praktickú časť a projektovú časť. Spolu...

—————

Deň Zeme v Ekorelaxe

Deň Zeme v Ekorelaxe
Stáva sa takým súčasným trendom, že takmer na každý deň v roku sa viaže udalosť, ktorú si v daný dátum pripomíname. 22. apríla je Deň Zeme. Deň Zeme si pripomíname aj preto, aby sme si raz do roka (ak už nie častejšie) pripomenuli svoju závislosť na cenných daroch, ktoré sú nám prostredníctvom Zeme...

—————

Veľkonočné tvorivé dielne

Veľkonočné tvorivé dielne
Veľká noc je od nepamäti na našom území spätá s kraslicami, ako“ podarúnkom“ za tradičné vyoblievanie a vyšibanie dievčat. A kraslice môžu byť aj ozdobou na „ veľkonočnom kruhu “, ktorý rozžiaril miestnosť dielní tvorivosti v CVČ Relax. Vyfarbené veselými farbami a ozdobené stužkami...

—————

53. ročník Biologickej olympiády v kategórii E

53. ročník Biologickej olympiády v kategórii E
Dňa 16. apríla  2019 sa v priestoroch CVČ Relax v Rimavskej Sobote uskutočnilo okresné kolo 61. ročníka súťaže „Poznaj a chráň prírodu svojej vlasti,“  Biologickej olympiády v kategórii E za účasti  16 žiakov a žiačok zo 6 ZŠ okresu a Gymnázia M. Hrebendu...

—————

68. ročník okresného kola Matematickej olympiády v kategórii Z6, Z7, Z8

68. ročník okresného kola Matematickej olympiády v kategórii Z6, Z7, Z8
Matematická olympiáda je integrálnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na základných a stredných školách založenou na systematickej skupinovej a individuálnej práci s talentovanými žiakmi. Je tiež významnou formou dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov prispievajúcou k účelnému využitiu...

—————

Medzinárodný deň Rómov v CVČ Relax

Medzinárodný deň Rómov v CVČ Relax
Deň 8. apríla bol vyhlásený v roku 1990 na 4. kongrese Medzinárodnej rómskej únii (IRU) za Medzinárodný deň Rómov. Prvé veľké medzinárodné stretnutie rómskych predstaviteľov bolo 7.-12. apríla v roku 1971 v Chelsfieldnear Londýn. Podľa odhadov žije v súčasnosti v európskych štátoch od sedem do 14...

—————


Úvodná stránka

V tejto rubrike nie sú žiadne články.


Kontakt

Centrum voľného času Relax

SNP č. 605/ 9
979 01 Rimavská Sobotariaditeľka
PaedDr. Ivana Pivarníková
047/5624576
0911 174 151
cvcrelaxrs@gmail.com


hospodárka
Adriana Forgonová
047/5624691
0911 074 154


Ekorelax
047/5624691
0911 153 640 

 

www.facebook.com/relaxacik.snp

TJ Mladosť - Relax JUDO - www.judors.sk

TJ Mladosť - Relax Stolný tenis - www.mihalyil.estranky.sk

Folklórny súbor HÁJ - www.fshaj.sk

HKM Rimavská Sobota - hkmrs.webnode.sk

Model klub - www.facebook.com/pg/Lodní-modelári-Rimavská-Sobota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  TOPlist


Kontaktujte nás