Úvodná stránka

My ťa upálime, do vody hodíme...

My ťa upálime, do vody hodíme...
Vynášanie Moreny je starý ešte pohanský zvyk, ktorý symbolicky pretrváva v niektorých obciach a mestách dodnes. Morena bola staroslovanská bohyňa zimy a smrti. Zosobnenie niečoho nepríjemného, čoho sa chceli ľudia na jar zbaviť. Rituálnou rozlúčkou s Morenou privolávali teplú...

—————

Vynesieme tú našu Morenu...

Vynesieme tú našu Morenu...
Nutnosť dodržiavania dávnych ľudových tradícií v dnešnej „technickej  dobe“  je stále aktuálnejšou realitou. Ak sa zážitkovou formou práve tým najmenším deťom prezentujú zvyky našich predkov,  je to veľký vklad k zachovávaniu takých archaických zvykov, akou je nepochybne...

—————

Mestské kolo v prednese poézie a prózy v ruskom jazyku "Puškinov pamätník"

Mestské kolo v prednese poézie a prózy v ruskom jazyku "Puškinov pamätník"
Dňa 4. apríla 2019 sa v CVČ Relax v Rimavskej Sobote uskutočnilo Mestské kolo v prednese poézie a prózy v ruskom jazyku "Puškinov Pamätník" pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií v našom meste.  Poézia: Umiestnenie:           Meno...

—————

Dielne tvorivosti

Dielne tvorivosti
Jar už prišla a blížia sa tie najkrajšie sviatky roka – veľkonočné obdobie s tradíciou oblievačiek a kraslíc. O tom, aké techniky sa v minulosti využívali na výzdobu krehkej vaječnej škrupinky sa nielen  členovia ZÚ Dielní tvorivosti dozvedeli,  ale svoje „...

—————

65. ročník v umeleckom prednese poézie a prózy "Hviezdoslavov Kubín"

65. ročník v umeleckom prednese poézie a prózy "Hviezdoslavov Kubín"
 V Centre voľného času  Relax v Rimavskej Sobote sa 28. 3. 2019 uskutočnil 65. ročník okresného kola v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín v troch vekových kategóriách: Vyhodnotenie HK 2019.docx (59897) I. kategória:  žiaci 2. -...

—————

40. ročník okresného kola Matematickej pytagoriády v kategórii P3 - P8

40. ročník okresného kola Matematickej pytagoriády v kategórii P3 - P8
Matematická pytagoriáda je súťaž, ktorej cieľom je podchytiť záujem o matematiku ako vyučovací predmet pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií, podporovať vyhľadávanie a rast talentov s nadpriemerným exaktným myslením, rozširovať a prehlbovať vedomosti žiakov v matematike,...

—————

55. ročník okresného kola Chemickej olympiády

55. ročník okresného kola Chemickej olympiády
Chemická olympiáda je postupová súťaž pre žiakov základných škôl a príslušných nižších ročníkov gymnázií. Podmienkou účasti žiaka vo vyššom kole súťaže je jeho úspešná účasť  v nižších kolách. Poslaním Chemickej olympiády je prehlbovať a upevňovať vedomosti, zručnosti a návyky v chémii a...

—————

Okresná súťaž „Poznaj slovenskú reč"

Okresná súťaž „Poznaj slovenskú reč"
19. marca 2019 sa v CVČ Relax uskutočnila okresná súťaž „Poznaj slovenskú reč“ pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií s vyučovacím jazykom maďarským. Slovenský jazyk je v Slovenskej republike nástrojom dorozumievania. Ovládanie slovenského jazyka žiakmi je dôležitou...

—————

60. ročník okresného kola Fyzikálnej olympiády

60. ročník okresného kola Fyzikálnej olympiády
Dňa 13. 3. 2019 sa v CVČ Relax  uskutočnilo okresné kolo fyzikálnej olympiády. Úlohy okresného kola  riešili len žiaci z 2 škôl a to: ZŠ P. Dobšinského, Gymnázium  M. Tompu. Žiaci v kategórii E a F riešili 4 príklady. Podľa slov učiteľov  vyučujúcich...

—————

Jarné prázdniny sa skončili...

Jarné prázdniny sa skončili...
CVČ Relax každoročne organizuje pre deti nášho mesta a okolia jarný mestský tábor s dennou dochádzkou. Aj počas tohtoročných jarných prázdnin sa uskutočnil detský tábor pod názvom „Týždeň v pohybe“. Zúčastnilo sa ho 29 detí. Program jarného tábora bol zaujímavý a pestrý. Cieľom...

—————


Úvodná stránka

V tejto rubrike nie sú žiadne články.


Kontakt

Centrum voľného času Relax

SNP č. 605/ 9
979 01 Rimavská Sobotariaditeľka
PaedDr. Ivana Pivarníková
047/5624576
0911 174 151
cvcrelaxrs@gmail.com


hospodárka
Adriana Forgonová
047/5624691
0911 074 154


Ekorelax
047/5624691
0911 153 640 

 

www.facebook.com/relaxacik.snp

TJ Mladosť - Relax JUDO - www.judors.sk

TJ Mladosť - Relax Stolný tenis - www.mihalyil.estranky.sk

Folklórny súbor HÁJ - www.fshaj.sk

HKM Rimavská Sobota - hkmrs.webnode.sk

Model klub - www.facebook.com/pg/Lodní-modelári-Rimavská-Sobota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  TOPlist


Kontaktujte nás