Ponuka záujmových útvarov, klubov a súborov v školskom roku 2014/15:

04.08.2014 10:11

Prírodovedné ZÚ:

"Vševedko",  Klub chovateľov zvierat , Klub " Rosnička", Enviro klub, Mladý ekológ, Klub "Stonožka",  Ekorelax klub, Mladý Zoológ, Mladý prírodovedec, Klub ochrancov prírody, Klub chovateľov zvierat, Klub "Žubrienky", Enviroklub

Členské: 2,-€

Športové a turistické ZÚ:

Florbal - st. žiaci, Florbal - ml. žiaci, Florbal - žiačky, Stolný tenis - ZŠ a SŠ, Hokej prípravka I. II., Hokej – ml. žiaci,  Hokej st. žiaci,  Judo – prípravka CH a D, Judo –st. žiaci, Judo pokročilí, JUJUTSU- sebaobrana, Fitness klub chlapci, Fitness klub dievčatá, Plavecký klub - začiatočníci, Plavecký klub pokročilí, Mladý táborník I. II., Túlavé topánky - turistika, Športová gymnastika, Plavecká príprava pre MŠ, Joga klub pre deti a rodičov

Členské: 2 ,- 5,-€

Tanečné ZÚ:

DFS Lieskovček, DFS Lieskovček – prípravka, DFS-spevácka skupina Lieskovček, Mažoretky ESTRELLA MINI I.-prípravka, Mažoretky ESTRELLA -MINI II. prípravka, Mažoretky ESTRELLA MIDI, Mažoretky ESTRELLA, Tanečný klub /hip-hop, scénické tance, moderné tence/, Dancing klub - írske a moderné tance, Zumba,  FS Háj, Talentárium,

Členské: 3 ,- 5,- €

Spoločensko-vedné a vedomostné ZÚ:

Klub Priateľ,  Etnohis klub I. II., Art klub, Táboroví skalní, Priatelia táborových činností,  Táborníci, Klub dobrovoľníkov CVČ, Klub G-M, Klub zdravého životného štýlu, Klub dobrovoľníkov CVČ, Šu-šu-šu - povedz čo chceš, Dúhový svet - urob si svoj výrobok, ROMÁČIK - kreatívna dielnička

Členské: 2,-€

Technické ZÚ:

Semafor klub, Model klub, Dopraváčik

Členské: 2,- €


—————

Späť


Kontakt

Centrum voľného času Relax

SNP č. 605/ 9
979 01 Rimavská Sobotariaditeľka
PaedDr. Ivana Pivarníková
047/5624576
0911 174 151
cvcrelax@gmail.com


hospodárka
Adriana Forgonová
047/5624691
0911 074 154


Ekorelax
047/5624691
0911 153 640 

 

www.facebook.com/relaxacik.snp

TJ Mladosť - Relax JUDO - www.judors.sk

TJ Mladosť - Relax Stolný tenis - www.mihalyil.estranky.sk

Folklórny súbor HÁJ - www.fshaj.sk

HKM Rimavská Sobota - hkmrs.webnode.sk

Model klub - www.facebook.com/pg/Lodní-modelári-Rimavská-Sobota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  TOPlist


Kontaktujte nás