Predmetové súťaže, olympiády a športové súťaže

12.01.2018 10:05

Predmetové olympiády a postupové súťaže – sú neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu detí a mládeže v Slovenskej republike a sú organizované ako jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov ZŠ a SŠ v súlade s dlhodobou koncepciou Ministerstva školstva SR. Súťaže majú postupový charakter a končia sa celoštátnym kolom alebo medzinárodnou súťažou. Sú realizované formou predmetových olympiád, postupových súťaží a prehliadok tvorivosti.

termínovník pops 1819 v050918.pdf (216821)

Z poverenia Okresného úradu, odboru školstva v Banskej Bystrici organizačne zabezpečujeme domáce, školské, obvodné a regionálne kolá predmetových súťaží a olympiád, športových a ostatných súťaží vyhlásených MŠ SR na školský rok 2017/18  pre žiakov základných škôl a paralelných ročníkov osemročných gymnázií a stredných škôl nasledovne:

     -    55. ročník Chemickej olympiády v kat. D

     -    53. ročník Biologickej olympiády kategórie C, D, E, F

     -    68. ročník Matematickej olympiády v kategórii Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, Z9

     -    40. ročník Matematickej pytagoriády v kategórii P3, P4, P5, P6, P7, P8

-   47. ročník Geografickej olympiády v kategórii E, F, G

-   29. ročník Olympiády v anglickom jazyku v kategórii 1A, 1B

-   29. ročník Olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 1A, 1B

-   11. ročník Dejepisnej olympiády v kategórii C, D, E, F

-   11. ročník Olympiády zo slovenského jazyka v kat. C

-   60. ročník Fyzikálnej olympiády v kategórii E, F

-   Súťaž „Pekná maďarská reč"

-   Súťaž „Poznaj slovenskú reč" pre žiakov 4. a 8. ročníkov ZŠ a OGY s VJM

-   Okresné kolo v prednese poézie a prózy „Hviezdoslavov Kubín"

-    „Šaliansky Maťko" – okresné kolo v prednese slovenskej povesti

-    „Timravina studnička"– okresné kolo v prednese pôvodnej slovenskej prózy

-    okresná súťaž v interpretácii ľudovej piesne „Slávik Slovenska“

-    okresné kolo súťaže Európa v škole – literárna časť

-    okresné kolo súťaže Európa v škole – výtvarná časť

-    okresné kolo súťaže Rozprávkové vretienko

 

Športové súťaže ZŠ

1.     Basketbal -  chlapci a dievčatá

2.     Volejbal -  chlapci a dievčatá

3.     Hádzaná - chlapci a dievčatá

4.     Cezpoľný beh

5.     Šach jednotlivcov -  chlapci a dievčatá

6.     Streľba zo vzduchovky

7.     Plávanie -  chlapci a dievčatá

8.     Stolný tenis - družstvá chlapci a dievčatá

9.     Stolný tenis - jednotlivci chlapci a dievčatá

10.   Gymnastický štvorboj 1. – 2. ročník – družstvá

11.   Gymnastický štvorboj 3. – 4. ročník – družstvá

12.   Futbal malý - dievčatá

13.   Futbal malý 3. – 9. ročník

14.   Vybíjaná pre 3. – 4. Ročník - chlapci a dievčatá

15.   Vybíjaná pre 6. Ročník - dievčatá

16.   Atletika -             chlapci a dievčatá

17.   Viacboj všestrannosti 1. – 4. ročník chlapci a dievčatá

18.   Viacboj všestrannosti 5. – 9. ročník chlapci a dievčatá

19.   Memoriál Márie Zavarskej

20.   Futbal CUP - Jednota pre školákov

 

Športové súťaže SŠ

1.      Cezpoľný beh

2.      Basketbal - chlapci a dievčatá

3.      Volejbal -  chlapci a dievčatá

4.      Šach  -  chlapci a dievčatá

5.      Futbal - chlapci a dievčatá

6.      Stolový futbal - chlapci a dievčatá

7.      Stolný tenis - chlapci a dievčatá

 

—————

Späť


Kontakt

Centrum voľného času Relax

SNP č. 605/ 9
979 01 Rimavská Sobotariaditeľka
PaedDr. Ivana Pivarníková
047/5624576
0911 174 151
cvcrelaxrs@gmail.com


hospodárka
Adriana Forgonová
047/5624691
0911 074 154


Ekorelax
047/5624691
0911 153 640 

 

www.facebook.com/relaxacik.snp

TJ Mladosť - Relax JUDO - www.judors.sk

TJ Mladosť - Relax Stolný tenis - www.mihalyil.estranky.sk

Folklórny súbor HÁJ - www.fshaj.sk

HKM Rimavská Sobota - hkmrs.webnode.sk

Model klub - www.facebook.com/pg/Lodní-modelári-Rimavská-Sobota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  TOPlist


Kontaktujte nás