Sme tu pre Vás a pre všetkých, ktorí chcú zanechať svoj odtlačok

22.08.2014 16:10

Centrum voľného času Relax v Rimavskej Sobote v júni 2014 nadviazalo  spoluprácu s Centrom dobrovoľníctva v Banskej Bystrici a stalo sa infobodom o dobrovoľníctve pre okresy Rimavská Sobota a Revúca.  V rámci rôznych aktivít a podujatí bude naším cieľom a poslaním prostredníctvom myšlienky dobrovoľníctva zvyšovať ľudský potenciál, zlepšovať kvalitu života a prispievať k budovaniu občianskej spoločnosti. Tým sa umožní mladým ľuďom, ktorí chcú pomôcť svojmu okoliu, mestu, regiónu a hlavne rovesníkom aktívne tráviť svoj voľný čas a urobiť niečo prospešné pre okolie v ktorom žijú.

Je zaujímavé, pre niektorých až nepochopiteľné, že aj v dnešnej prekomercionalizovanej  a digitalizovanej dobe, keď sa každý pýta čo „za to a prečo“ , žije veľa mladých ľudí, ktorí chcú a sú ochotní aj niečo nezištne urobiť. Treba ich len osloviť, podchytiť a dobre usmerniť. Väčšina z nich má srdce a rozum na správnom mieste, cit, zodpovednosť a chuť urobiť niečo nielen pre seba, ale aj svojich súrodencov, rodičov, rovesníkov, kamarátov, okolie, mesto a možno aj  nás všetkých. Urobiť niečo, čo aj iných povzbudí a prebudí, aby sa pridali k nám a pomohli.

Naša spolupráca s Centrom dobrovoľníctva bude spočívať vo viacerých bodoch a bude veľmi zodpovedná a dôležitá. Budeme poskytovať informácie a poradenstvo o dobrovoľníctve a  mať  štatút konzultanta v problematike týkajúcej sa dobrovoľníckych aktivít na úrovni komunity, poskytovať informácie týkajúce sa slovenských právnych noriem vzťahujúcich sa na dobrovoľníctvo, informácie o právach a povinnostiach dobrovoľníkov/organizácií, ktoré s nimi pracujú, učiť inštitúcie a organizácie aplikovať zákon o dobrovoľníctve, spájať (medzi ponukou a dopytom dobrovoľníckych aktivít), spolupodieľať sa na tvorbe databázy dobrovoľníkov a dobrovoľníckych ponúk na stránke www.centrumdobrovolnictva.sk a aktívnym oslovovaním organizácií a záujemcov o dobrovoľníctvo v našom regióne. Budeme sa snažiť mať prehľad o aktuálnych dobrovoľníckych príležitostiach v našom okolí a vedieť odporučiť záujemcom vhodné dobrovoľnícke aktivity. Každoročne sa budeme zapájať do „ Týždňa dobrovoľníctva“ a propagačných aktivít organizovaných Centrom dobrovoľníctva a inými organizáciami . V tomto roku sa „Týždeň dobrovoľníctva“ uskutoční v dňoch 16 .– 22. 9. 2014. CVČ Relax v Rimavskej Sobote v priebehu tohto týždňa uskutoční viac zaujímavých aktivít pre deti, mládež, verejnosť, špeciálne základné školy, Dom duševného zdravia, Detský domov a iných záujemcov. Bezbariérový vchod do budovy CVČ a Ekorelaxu dáva možnosť prístupu pre všetkých, ktorí sa chcú zapojiť a prispieť dobrej veci a tým pomôcť nielen sebe, ale aj iným. Tešíme sa na spoluprácu a sme tu pre Vás všetkých.

—————

Späť


Kontakt

Centrum voľného času Relax

SNP č. 605/ 9
979 01 Rimavská Sobotariaditeľka
PaedDr. Ivana Pivarníková
047/5624576
0911 174 151
cvcrelax@gmail.com


hospodárka
Adriana Forgonová
047/5624691
0911 074 154


Ekorelax
047/5624691
0911 153 640 

 

www.facebook.com/relaxacik.snp

TJ Mladosť - Relax JUDO - www.judors.sk

TJ Mladosť - Relax Stolný tenis - www.mihalyil.estranky.sk

Folklórny súbor HÁJ - www.fshaj.sk

HKM Rimavská Sobota - hkmrs.webnode.sk

Model klub - www.facebook.com/pg/Lodní-modelári-Rimavská-Sobota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  TOPlist


Kontaktujte nás