Tematická exkurzia "Po stopách P. E. Dobšinského"

03.11.2014 11:16

                 

CVČ Relax v Rimavskej Sobote usporiadalo 29. 10. 2014  pre všetky 2. ročníky ZŠ P. Dobšinského v Rimavskej Sobote tematickú exkurziu pod názvom „Po stopách P. E. Dobšinského" v Drienčanoch. Hneď pri vstupe do obce nás vítala krásna autobusová zastávka, ktorú držala na svojom hrbe striga Baba - Jaga, v ďalšej časti si deti pozreli novozrekonštruovanú faru P.E.Dobšinského a pod odborným vedením p. farára Mgr. Gabčana a jeho manželky p. farárky Gabčanovej sme si mohli pozrieť faru a kostol, ktorý by tiež potreboval trochu novej tváre. Odborný výklad o živote a diele P. E. Dobšinského deťom priblížila Bc. Jarka Lajgútová, ktorá sa už dlhšie venuje tejto tematike. K hrobu P. E.Dobšinského  a J. D. Čipku z úcty k ich životnému dielu účastníci položili kytičky kvetov a presunuli sa k slnečným hodinám a do labyrintu. Bol pre deti veľkým zážitkom, pretože sa hľadali a niekedy sa nevedeli nájsť, ale nakoniec sa našli a z labyrintu vyšli von s úsmevom a dobrou náladou. Dopoludnie v Drienčanoch bolo veľmi príjemné a krásne a deti obohatilo o nové vedomosti,skúsenosti a zážitky.

Text a foto: PaedDr. Dana Spišáková

 

 

 

 

 

 

 

 

—————

Späť


Kontakt

Centrum voľného času Relax

SNP č. 605/ 9
979 01 Rimavská Sobotariaditeľka
PaedDr. Ivana Pivarníková
047/5624576
0911 174 151
cvcrelaxrs@gmail.com


hospodárka
Adriana Forgonová
047/5624691
0911 074 154


Ekorelax
047/5624691
0911 153 640 

 

www.facebook.com/relaxacik.snp

TJ Mladosť - Relax JUDO - www.judors.sk

TJ Mladosť - Relax Stolný tenis - www.mihalyil.estranky.sk

Folklórny súbor HÁJ - www.fshaj.sk

HKM Rimavská Sobota - hkmrs.webnode.sk

Model klub - www.facebook.com/pg/Lodní-modelári-Rimavská-Sobota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  TOPlist


Kontaktujte nás