Úhrada poplatkov za ZÚ

Poplatky za ZÚ môžete uhradiť:

  1. bankovým prevodom  na účet CVČ Relax

       Číslo účtu v tvare IBAN: SK56 1100  0000 0026 2405 6300

       Konštantný symbol: 0308

       Variabilný symbol:  072018

       Do poznámky prosíme uveďte:

       MENO A PRIEZVISKO DIEŤAŤA + názov záujmového útvaru, ktoré dieťa navštevuje

  2.  v hotovosti - v  pokladni CVČ Relax  (u hospodárky CVČ Relax) 

        Výšku poplatku za záujmový útvar uhradiť v dvoch splátkach:

       -  za I. polrok:   do konca októbra 2018

       - za II. polrok:   do konca januára 2019

 

 


Kontakt

Centrum voľného času Relax

SNP č. 605/ 9
979 01 Rimavská Sobotariaditeľka
PaedDr. Ivana Pivarníková
047/5624576
0911 174 151
cvcrelaxrs@gmail.com


hospodárka
Adriana Forgonová
047/5624691
0911 074 154


Ekorelax
047/5624691
0911 153 640 

 

www.facebook.com/relaxacik.snp

TJ Mladosť - Relax JUDO - www.judors.sk

TJ Mladosť - Relax Stolný tenis - www.mihalyil.estranky.sk

Folklórny súbor HÁJ - www.fshaj.sk

HKM Rimavská Sobota - hkmrs.webnode.sk

Model klub - www.facebook.com/pg/Lodní-modelári-Rimavská-Sobota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  TOPlist


Kontaktujte nás