44. ročník Okresného kola Matematickej pytagoriády v kategórii P3 - P8 - vyhodnotenie

44. ročník Okresného kola Matematickej pytagoriády v kategórii P3 - P8 - vyhodnotenie

Matematická pytagoriáda je súťaž, ktorej cieľom je podchytiť záujem o matematiku ako vyučovací predmet pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií, podporovať vyhľadávanie a rast talentov s nadpriemerným exaktným myslením, rozširovať a prehlbovať vedomosti žiakov v matematike,  prispieť k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času žiakov, popularizovať matematiku, umožňovať učiteľom škôl spätne využívať poznatky získané na súťažiach na skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu.

20. a 21. marca 2023 sa prezenčne uskutočnilo okresné kolo Matematickej pytagoriády pre žiakov základných škôl a paralelných ročníkov osemročných gymnázií v kategórii P3 -  P8. Okresného kola sa zúčastnilo 198 súťažiacich z 17 ZŠ a 2 OG. Do kategórie P3 bolo zapojených 38 súťažiacich, z toho 14 úspešných, do kategórie P4 sa zapojilo 45 súťažiacich, z toho 11 úspešných, v kategórii P5 súťažilo 30 súťažiacich, z toho bolo 6 úspešných, v kategórii P6 súťažilo 24 súťažiacich z toho 9 úspešných, v kategórii P7 súťažilo 18 súťažiacich, z toho 5 úspešných a v kategórii P8 súťažilo 43 súťažiacich, z toho bolo 9  úspešných. Úspešným riešiteľom okresného kola je ten súťažiaci, ktorý dosiahol 10 bodov a viac. Pri rovnakom počte bodov súťažiacich rozhoduje o poradí ich úspešnosti
prioritne počet dosiahnutých bodov za vyriešené úlohy a až potom kratší čas
vynaložený na riešenie úloh. Celková výsledková listina bude zverejnená cez portál Edupage.

Výsledková listina:

Výsledková listina_listina_P3_P8_22_23_.xls (148480)

Kategória P3

1.

Lázár József Szarvas

Základná škola RKC

Rimavská Sobota

2.

Gábor Válent

Základná škola RKC

Rimavská Sobota

3.

Marek Haják

ZŠ Petra Kellnera Hostinského

Rimavská Sobota

Kategória P4

1.

Áron Lévay

ZŠ Mihálya Tompu Rimavská Sobota

2.

Samuel Turoň

Základná škola Janka Francisciho Rimavského

 Hnúšťa

3.

Samuel Bednář

ZŠ Petra Kellnera Hostinského

Rimavská Sobota

3.

Tereza Ďurková

ZŠ Pavla Dobšinského

 Rimavská Sobota

3.

Marek Šaliga

ZŠ Klokočova Hnúšťa

 

 

 

Kategória P5

1.

Sebastian Vach

ZŠ Klokočova Hnúšťa

1.

Botond Főző

Základná škola RKC

Rimavská Sobota

2.

Peter Lacko

ZŠ s MŠ Sama Vozára

Hrachovo

2.

Dominika Lujza

Karasová

ZŠ Dr. Vladimíra Clementisa

Tisovec

   3.    

Damian Domik

ZŠ Pavla Dobšinského

Rimavská Sobota

 

Kategória P6

1.

Natália Godavcová

ZŠ s MŠ Sama Vozára

Hrachovo

2.

Hanna Boholy

Gymnázium Mihálya Tompu RKC

Rimavská Sobota

3.

Oliver Ádám

Gymnázium Ivana Kraska

Rimavská Sobota

Kategória P7

1.

Jakub Trapl

                           Gymnázium Ivana Kraska                 

     Rimavská Sobota

2.

Zsófia Máté

ZŠ Mihálya Tompu

Rimavská Sobota

 

3.

Dávid Poliak

                        Gymnázium Ivana Kraska                 
 Rimavská Sobota

Kategória P8

1.

Zsófia Máté

ZŠ Mihálya Tompu

Rimavská Sobota

2.

Katalin Krisztina

Nagypál


ZŠ s MŠ Gemerský Jablonec

3.

Valent Slanina

                  Gymnázium Ivana Kraska                 

 Rimavská Sobota

 

 

                                                                                            

PaedDr. Dana Spišáková