57. ročník okresného kola Biologickej olympiády v kategórii C - vyhodnotenie

57. ročník okresného kola Biologickej olympiády v kategórii C - vyhodnotenie

14. februára 2023 sa o 8.30 hod. v CVČ Relax v Rimavskej Sobote /v budove Ekorelaxu/ uskutočnilo okresné kolo Biologickej olympiády v kategórii C pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií v okrese Rimavská Sobota. Súťaž sa uskutočnila v dvoch častiach. V prvej časti teoreticko-praktickej súťažili štyria súťažiaci, v druhej projektovej časti súťažili dvaja súťažiaci.

Súťažiacich hodnotila Okresná komisia BiO v zložení: Mgr. Vojtech Novodomský, Mgr. Zlatica Vinclavová, Mgr. Beata Fölöpová a RNDr. Monika Gálffyová.

Výsledky:

VL_BiO_C_23 (3).doc (73728)

Teoreticko-praktická časť:

 

Poradie

 

Meno a priezvisko

 

Škola

Praktická

časť

 / 30  /

Teoretická 

časť

/ 60 /

Spolu

body

/ 90  /

1.

Viktória Ošváthová

ZŠ P. K. Hostinského

Rimavská Sobota

26

36

62 /ÚR/

 

2.

Pavol Bednář

Gymnázium Ivana Kraska

Rimavská Sobota

28

33

61/ÚR/

 

3.

Adam Hloušek

ZŠ Pavla Dobšinského

Rimavská Sobota

22

25

47/ÚR/

 

4.

Maximilián Tóth

ZŠ Pavla Dobšinského

Rimavská Sobota

24

13

37/NR/

 

Do krajského kola, ktoré sa bude konať 17. marca 2023, postupujú úspešní riešitelia z prvých dvoch miest  teoreticko-praktickej časti. V prípade rovnakého počtu bodov v T-P časti, rozhoduje o poradí počet bodov za test.

Projektová časť:

P. č.

Meno a priezvisko

Škola:

Správa
( 5 b)

Poster

( 5 b.)

Komentár

( 20 b.)

Projekt celok

(30 b.)

Spolu

(60 b.)

Úspešnosť

(min 50 %)

1.

Nicolas Olmán

ZŠ P. K. Hostinského

Rimavská Sobota

4

5

20

30

59

98,33

/ÚR/

2.

Samuel Szabó

ZŠ Pavla Dobšinského

Rimavská Sobota

3

4

20

28

55

91,67

/ÚR/

  1. Názov projektu: Klimatické zmeny odpozorované domácou meteostanicou v obci Dubovec /okr. Rimavská Sobota/
  2. Názov projektu: Divá zver v okrese Rimavská Sobota